Tidningsinsamling

Norrtälje Brottarklubb och samtliga idrottsföreningar i kommunen har inte längre någon del i pappersinsamling då avtalet har upphört, och numer ligger hos en privat aktör. Vi ber att få tacka för alla de år vi har fått vara en del av den verksamheten och kunna bidra till miljöarbetet. 

Styrelsen NBK