Styrelse

Ordförande

Jonas Sköld  Tel.070-6666049

Estunav. 76153 Norrtälje

skoldsplat@telia.com

 Kassör

Lena Wale Tel. 073-0424364

Sennebyv.151, 764 92 Väddö

lenawale@gmail.com

 Sekreterare

Övriga Ledamöter

Yngve Jansson Tel.073-0396918

Per Wale Tel.070-5936983, perwale@gmail.com

Dan Samuelsson

Magnus Bryngelsson

Suppleanter

Per Logård