Styrelse

Ordförande

Jonas Sköld  Tel.070-6666049

Pl 289, 76153 Norrtälje

skoldsplat@telia.com

 Kassör

Lena Wale Tel. 073-0424364

Sennebyv.151, 764 92 Väddö

lenawale@gmail.com

 Sekreterare

Alexander Lindgren Tel.070-3366816

bergteknik@me.com

Övriga Ledamöter

Yngve Jansson Tel.070-4587614

Per Wale Tel.070-5936983, perwale@gmail.com

Dan Samuelsson

Omid Veisi

Suppleanter

Per Logård 

Alexander Andersson